دانلود کتاب السرالربانی فی العالم الجسمانی

50000 تومان – خرید

این کتاب اثردانشمند بزرگ غزالی میباشد کتابی است بسیار                     خوب ودارای مطالب پروزنی میباشد مطالب این کتاب شامل:

.باب اسماءالله

.باب محبت

.خواص فاتحه الکتاب

.خواص اسماءالله

.دربیان وفق مربعات

.باب حروف ابجد

.باب بغض

.باب رزق وروزی

.باب درمان بیماری

.باب مکاشفات ارواح

.تسبیحات اسماءالله

.باب قطع دم

.باب عقدفرج

.تحریک جماد

.باب اخراج جسد

.حل معقود

.باب علم اعداد

.علم حروف

.علم طلسمات

.باب خواص حروف

.باب عقدلسان

.باب هلاک دشمن

.باب چشم زخم

.باب هم وغم

.باب عزیزشدن درپیش خلق

.بستن زبان بدگویان وحسودان

.باب طالع هرشخص

.وبسیاری مطالب دیگر

۵۰۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply