دانلود کتاب سحرگشا وباطل نامه

15000 تومان – خرید

این کتاب بسیارکتاب خوبی درزمینه ادعیه نویسی میباشد و                    باطل السحرهای قوی میباشد وسایرطلسمات وتعویذات.                        که شامل:

.ابطال جادوبین زن وشوهر

.ابطال جادوی کشیش

.ابطال سحرباسوره بینه

.ابطال سحربانمک

.ابطال مادام العمرسحروجادو

.اختفاازچشم دشمن

.اسراروحکمت بسمله

‌.افزایش رزق وروزی

.انجام دوباره طلسم

.ایجادمیل زن وشوهربه هم

.ایجادعشق ومحبت

.باب اخراج اجنه ازبدن

.باب حفظازسحروچشم زخم

.باب راندن اجنه

.برای رسیدن به خواسته

.ابطال سحروجادویی که رزق راقطع کند

.ابطال هرگونه سحر

.برای اسانی درکارها

.اصلاح مابین زن وشوهر

.اشتی دادن کسی که قهرکرده

.برای افزایش مال

.حفظ برابر اعمال دشمن

.احضارگریخته وغایب

.بچه ای که مدام گریه میکند

‌.بخت گشایی

.برگرداندن زن ومردی که ازخانه فرارکرده

.پراکنده ساختن اجنه دعوت شده

.پیداکردن سارق

.تذکیرمردان

.تسلط شیاطین واجنه

.جلب ازراه دور

.جلب رزق وروزی

.دستیابی به ارزوها

.رفع ۷۷بیماری

.برای ترسیدن درشب

.برای درمان بیماریها

.برای درد سر

.برای فتح جهان

.کسانی که گرفتاراجنه شده اند

.کشف شخص یامال گمشده

.گشودن ذکر مردان

.گشودن چشم دل ونورایمان

.مقابله باجن زدگی

.محافظت ازحیوانات درنده

.بروج وساعات

.اثرنکردن جادو

.جدول ایام روزوماه وسال

.جدول ساعات وایام بروج

.طریقه مندل برای دعوت جن

.دعای ام الصبیان

.دعای نادعلی کبیر

.درباره مرگ وزندگی بیمار

.دعای حضرت ابراهیم برای دفع جن

.دعایی برای بازکردن کارهای بسته

.دعای یس مغربی

.رسیدن به مراددرخواب

.وبسیاری مطالب دیگر

۱۵۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply