دانلود کتاب مفیض عملیات وتعویذات

20000 تومان – خرید

این کتاب بسیارعالی وعجیب الموضوع به زبان اردومیباشد                       که البته به زبان مانزدیک میباشدوازخیلی جهات مثل زبان                      ماست .این کتاب نوشته استادمعروف سیدعلی حسین شاه میباشد           که ازتعویدات وطلسمات قوی وبحث درموردتسخیرات  وغیره تشکیل      شده که مابخشی ازسرفصلهای کتاب رااعلام میکنیم:

.باب بخورات

.باب لباس روحانی

.طریق انجام اعمال روحانی

.باب رجال الغیب

خواص کواکب

.خواص بروج

.باب ایام منحوسه

.دعایی قبل شروع عمل که بایدخواند

.جدول اسماء الحسنی

.نقوش وخواص  اسماءالحسنی

.ضرورت خاص نقوش

.استخراج شمس

.استخراج قمر

.منازل فمر

.استخراج قمو

.جدول تاثیرات منازل قمر

.شرایط نوشتن تعویذات

.تعویذبادی

.تعویذ خاکی

.تعویذاتشی

.تعویذابی

.طریقه زکات نقوش

.زکات اسماءالهی

.انواع بیماریها

.نقش تمام سوره های قران کریم

.حفظ دربرابرشرجن وبلاها وافات

.باب چشم بد

.باب دفع سحر وجادوی کسی

.دفع جنیان

.باب مریضی به علت سحر

.باب محبت

.باب یغض وجدایی

.انواع فتیله برای سوزاندن اجنه

.شفاءانواع بیماریها

.باب حفاظت کامل

.باب رزق وروزی

.باب ترقی دکان وکسب

.محبت زن وشوهر

.پیداکردن سارق ودزد

.نابودی دشمن

.دفع ام الصبیان

.وبسیاری مطالب دیگر

 

 

 

۲۰۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply