دانلود کتاب کنز مخفی

100000 تومان – خرید

این کتاب بسیارکتاب کمیاب و ارزشمندی میباشد که اولین بارتوسط   این فروشگاه وفروشگاه کتاب کهن گذاشته شده برای عزیزان         علاقه مند .که امیدواریم مورتوجه شماقراربگیرداین کتاب به زبان         فارسی وعربی میباشد که شامل این موضوعات است:

.باب علم حروف

.باب خواص حروف ابجد

..باب دعای محبت قوی

.کاربردحروف درادعیه

.باب قواعدوقانون حروف

.باب احضارروحانیان

‌.دعایی بزرگ برای دفع ضررجن وانس

.دعایی برای دفع شر

.دعایی به وقت بلا

.دعایی برای شجاعت

.برای دفع ضررسحروساحروجادوگر

.باب احضارجن

.باب ادم مصروع

.دعایی هرکه داشته باشدبردشمنان پیروزی

.دعوتی عظیم الشان باخواص فراوان

.اگرخواهی دزدمال رادرخواب ببینی

.اگرخواهی بدانی فرزنددرشکم مادرنرینه است یامادینه

.دعای محبت قوی با۷سنگ

.باب تسلیط جن

.اگرخواهی پای کسی راجایی بندکنی

.اگرکسی راجن گرفته باشد

.باب تفرقه وسردی

.باب زبانبند

.باب رزق وروزی

.باب خواص ایات قران کریم

.باب فوایدسوره های قران کریم

.باب اسماء الله

.باب چشم زخم

.اگرکسی خواهدپیش چشم مردم پنهان شود

.دعایی که اول هرماه بایدخوانده شود

.باب ساعات روزهای هفته

.نام موکلین  بروج

.موکلین ایام هفته

.حبس بول سارق

.باب جدایی وبغض

.باب نابودی دشمن

.برای درمان بیماریهای سخت

.وبسیاری مطالب دیگر

 

 

 

۱۰۰۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply