دانلود کتاب کنز مخفی

این کتاب بسیارکتاب کمیاب و ارزشمندی میباشد که اولین بارتوسط   این فروشگاه وفروشگاه کتاب کهن گذاشته شده برای عزیزان         علاقه مند .که امیدواریم …

دانلود کتاب بلاد جن

این کتاب میتوان گفت یکی ازقدیمی ترین وبهترین ومجربترین  کتاب علوم غریبه وادعیه نویسی میباشد بنده خودبارها ازطلسمات این کتاب استفاده نموده ونتیجه مطلوب راگرفتم  . برای نوشتن …

دانلود کتاب دعوت ملکوتیه وسیف

کتابی بسیارقدیمی وارزشمندبازبان عربی که درادعیه نویسی   میتواندبسیادمفیدباشد باتوجه به طلسمات بسیارپرقدرت و اثربخشی که درخوددارد.این کتاب شامل: .دعایی بسیارعظیم الشان برای تمام روزهای هفته .شرح …

دانلود کتاب طلسمات سامری

این کتاب شایدبتوان گفت یکی ازقدیمی ترین کتابهای  تعویذات وطلسمات میباشدکه به زبان عربی است  همچنین دارای طلسمات  بسیارمجرب وقوی میباشد که بایداحتیاط کرد در نوشتن …

دانلودکتاب سحر الاسود

این کتاب شامل تمام اعمال سحراسود رادارا میباشدکه اعمالی خطرناک وکفرامیزاست . این کتاب برگرفته ازسحرمعروف اسوداست سحراسود یکی ازچندین سحرخطرناک  که دردنیااستفاده میشود میباشدکه برپایه …

دانلودکتاب هفت پیکر سلیمانی

یکی اززیباترین وبهترین کتابهای علوم غریبه که بسیار خواندنی میباشدوشخص ازخواندنش لذت میبرد این  کتاب سرشارازمطالب خواندنی میباشدکه به ان اشاره میکنیم .باب دعای سیفی صغیر …

دانلودکتاب سرالاسرار

کتابی بسیارعالی درعلوم غریبه ومطالبی جذاب که دراین کتاب موجوداست این کتاب نوشته یکی از بزرگان این علم سهروردی است که شامل این مطالب  میباشد. .باب …